Начало   Лична информация   Публикации   Научни изследвания  
Университети Седма Рамкова Програма (7РП) Снимки Полезни връзки
       
Силвия Трифонова

 

Университети

 

 

 

 

1. Университет за национално и световно стопанство, София

http://www.unwe.acad.bg/

 • Полезни връзки
 1. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София
 2. Министерство на образованието и науката (МОН)
 3. Висша Атестационна Комисия (ВАК)
 4. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
 5. Институт за следдипломна квалификация (ИСК) – отделение при УНСС
 6. Интернет страница на проф. Николай Неновски
 7. Кандидатстудентски прием в УНСС
 8. Магистърски прием в редовна форма на обучение в УНСС
 9. Магистърски прием в дистанционна форма на обучение в УНСС
 10. Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели в УНСС
 11. Център за мобилност на учените в УНСС
 12. Форум на УНСС
 13. Блогът за икономика
 14. Интернет страница на Георги Ангелов
 15. Архивът на Industry Watch
 16. Капитал
 17. Банкер
 18. Пари
 19. Приложна икономика
 20. Economist
 21. Financial Times
 22. Business Week
 23. Business Week, България
 24. Fortune
 25. Central Banking
 26. Finance Site List

 

2. Университет “Нотингам Трент” (Великобритания) – Съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси”

 • Съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС, София и Университета „Нотингам Трент” – Нотингам (Великобритания)

 

 • Прием на студенти за обучение в Съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и Университета „Нотингам Трент”

http://magistri.unwe.acad.bg/?page_id=23

 • Обучение в Университета „Нотингам Трент” – Великобритания

http://www.ntu.ac.uk/

 • Контакти

Научен ръководител на програмата и координатор на взаимоотношенията на УНСС с Университета „Нотингам Трент”

Доц. д-р Силвия Трифонова

Зам.-декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС, София

Кабинет:        1051

Тел.:                (+359 2) 8195 - 241

Email:             silvia_trif@yahoo.com

                        silvia_trif@unwe.acad.bg

 

Администратор на съвместната магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси” за УНСС

Лилия Петрова

Началник отдел „Студенти - Магистър”, Дирекция „Учебна дейност”, УНСС

Кабинет:        1007

Тел.:                (+359 2) 8195 – 597

Email:             lipet@abv.bg

 

Научен координатор за Централна и Източна Европа на Университета „Нотингам Трент”

Prof. Emil Helienek

Nottingham Business School

Nottingham Trent University

Burton Street

Nottingham, NG1 4BU, UK

Tel: 0115 848 2917

Email: emil.helienek@ntu.ac.uk

 

 • Полезни връзки
 1. Nottingham Trent University, United Kingdom
 2. Nottingham Business School, Nottingham Trent University, United Kingdom
 3. Nottingham Business School, International activities, UK
 4. Brno University of Technology, Czech Republic
 5. The University of Economics in Katowice, Poland