Начало   Лична информация   Публикации   Научни изследвания  
Университети Седма Рамкова Програма (7РП) Снимки Полезни връзки
       
Силвия Трифонова

 

Публикации

 

 

 

 

1. Книги

1.

1

 

Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция Университетско издателство “Стопанство”, София, 2006 г.

Съдържание

 

2.

2

 

Корпоративни финанси Издателство “Тракия-М”, София, 1999 г.

Съдържание

 

3.

3

 

Финансов анализ на фирмата Първа част Издателска къща “Сиела”, София, 2001 г.

Съдържание

 

4.

4

 

Финансов анализ на фирмата Втора част Издателска къща “Сиела”, София, 2001 г.

Съдържание

 

5.

5

 

Пари и банки Фондация “Млада България”, София, 2003 г.

Съдържание

 

6.

6

 

Паричен съвет, банкова система и финансово развитие Университетско издателство “Стопанство”, София, 2002 г.

Съдържание

 

7.     

7

 

Лауреати на Нобелова награда по икономика (1969-2002 г.) София, 2004 г.

Съдържание

 

 

 

 

2. Доклади на научни конференции

 

 

 

2.1 Доклади на международни научни конференции

 

 

 

2.2 Доклади на национални научни конференции

 

 

 

3. Статии в научни списания